یادداشت

یادداشت

ایرانی می‌تواند!

«چوب بستنی» مستندی بود که با دیدن نامش به خود گفتم از این فیلم‌های کودک و نوجوان است که همدیگر را مورد لطف قرار می‌دهند و نهایتا نتیجه این می‌شود که با هم مهربان باشیم. اما به اتفاقی بزرگ پرداخت که امروزه جامعه ما عجیب به آن نیازمند است، پدیده‌ای به نام تولید ملی! جوانی موفق و توانا و صد البته پرتلاش نشان داده است که ایرانی می تواند، کافیست بخواهد. اراده قدم اول همه موفقیت هاست و همین اراده نه تنها ما را از دست دراز کردن جلوی تولیدکننده خارجی فارغ کرده است بلکه موجب اشتغال زایی شده و اکنون چندین نفر در کنار این تولید ملی خرج زندگیشان را در می‌آورند و علاوه بر خوردن نان بازوی خود، از دغدغه کار و اشتغال رها شده و اکنون با خیالی آسوده راه پر پیچ و خم زندگی را طی می‌کنند. چوب بستنی مستندی است که پس از تیتراژ پایانی حس می‌کنی بزرگتر شده‌ای و بار دیگر بر خود می‌بالی که ایرانی هستی و ناخودآگاه زمزمه می‌کنی «ایرانی می‌تواند!»

گالری نظرات
نظر فیلم تک خوان
نظرات کارشناسان
نقد و بررسی چوب بستنی
نظرات کارشناسان
نقد و بررسی تیهو
نظرات کارشناسان
نظرات برادران
نظرات کارشناسان
نظرات داد
نظرات کارشناسان
نظرات هنگامه
نظرات کارشناسان