• خلاصه فعالیت

    محمدحسین ساعی دارای مدرک دکتری علوم ارتباطات با گرایش روزنامه نگاری از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات است. او مسئولیت هایی چون دبیر کارگروه تدوین پیش نویس قانون تبلیغات تجاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر گروه فرهنگ، هنر و رسانه مؤسسه سیاست پژوهی تمدن اسلامی و مشاور علمی مدیر دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های اسلامی مجلس را در کارنامه خود دارد.
    ساعی، مدیر ارتباطات پژوهشی – فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات بوده و در کنار اینکه کارشناس کمیته رسانه قانون برنامه پنجم سازندگی کشور است، عضو هیأت مدیره باشگاه فیلم سوره است.