اکران در جلسه قرائت قرآن((خضرینیها مقیم گناباد)) سال 1397
 • خاطرات اکران

  اکران جلسه قرائت قرآن خضرینیها مقیم گناباد در تاریخ دوشنبه 1397/11/01 انجام شد.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 10 نفر
  تاریخ اکران : 1397/11/01
  مکان اکران : خراسان‌رضوی - گناباد - منزل برادر رضا عصمتی

  اکران کننده: سیّد محمّدرضا موسوی