اکران در جلسه قرائت قرآن((خضرینیها مقیم گناباد))
 • خاطرات اکران

  اکران در جلسه قرائت قرآن خضرینیها مقیم گناباد در تاریخ دوشنبه 1398/11/28 انجام شد.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 9 نفر
  تاریخ اکران : 1398/11/28
  مکان اکران : خراسان‌رضوی - گناباد - منزل برادر مهدی میرزاده

  اکران کننده: سیّد محمّدرضا موسوی