عبدالله علمداری
 • خاطرات اکران

  اکران مستند فرمانده جواد در مسجد المحمود خانه اصفهان

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 30 نفر
  تاریخ اکران : 1398/08/13
  مکان اکران : اصفهان - اصفهان - مسجد المحمود خانه اصفهان

  اکران کننده: عبدالله علمداری