عبدالله علمداری
 • خاطرات اکران

  اکران فیلم امیر من علی در مسجد المحمود خانه اصفهان

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 45 نفر
  تاریخ اکران : 1398/08/04
  مکان اکران : اصفهان - اصفهان - مسجد المحمود خانه اصفهان

  اکران کننده: عبدالله علمداری