عبدالله علمداری
 • خاطرات اکران

  اکران فیلم کرار در مسجد المحمود خانه اصفهان

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 18 نفر
  تاریخ اکران : 1398/07/28
  مکان اکران : اصفهان - اصفهان - مسجد المحمود خانه اصفهان

  اکران کننده: عبدالله علمداری