عبدالله علمداری
 • خاطرات اکران

  اکران مستند بومرنگ در خیابان چهار باغ اصفهان در فضای باز برای عموم مردم

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 50 نفر
  تاریخ اکران : 1398/11/18
  مکان اکران : اصفهان - اصفهان - چهارباغ اصفهان

  اکران کننده: عبدالله علمداری