عبدالله علمداری
 • خاطرات اکران

  اکران فیلم بعد از ظهر در شهرک قدس اصفهان

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 20 نفر
  تاریخ اکران : 1399/01/28
  مکان اکران : اصفهان - اصفهان - شهرک قدس اصفهان

  اکران کننده: عبدالله علمداری