فارس / لارستان / ما ایستاده ایم
  • خاطرات اکران

    فاقد خاطره اکران

  • جزئیات اکران

    تعداد بینندگان : 23 نفر
    تاریخ اکران : 1395/11/27
    مکان اکران : فارس - لارستان - مدرسه تیزهوشان شهید بهشتی

    اکران کننده: