منطقه پرواز ممنوع
 • خاطرات اکران

  جابه جایی یک رکورد در سینماسیار شهرستان تیران و کرون با حدود 1700 نفر

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 1700 نفر
  تاریخ اکران : 1398/09/19
  مکان اکران : اصفهان - تیران و کرون - سالن بصیرت آموزش و پرورش

  اکران کننده: عارف جعفری