اکران در جلسه قرائت قرآن((خضرینیها مقیم گناباد)) سال 1396
 • خاطرات اکران

  اکران در جلسه قرائت قرآن خضرینیها مقیم گناباد در تاریخ دوشنبه 1398/12/21 انجام شد.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 12 نفر
  تاریخ اکران : 1396/12/21
  مکان اکران : خراسان‌رضوی - گناباد - منزل برادر سید رضا موسوی

  اکران کننده: سیّد محمّدرضا موسوی