تاریخ انتشار

2017-10-16

بیشترین اکران های بعد از محرم به مدارس اختصاص یافت

در ماه مهر 1800 دانش‌آموز به پای تماشای فیلم های جشنواره عمار نشستند
بیشترین اکران های بعد از محرم به مدارس اختصاص یافت
ارزش گذاری برای فیلم ها