تاریخ انتشار

2017-03-15

راهیان نور

معرفی و دریافت فیلم هایی از ادوار مختلف جشنواره عمار، مناسب اکران در حال و هوای اردوهای راهیان نور.
راهیان نور
ارزش گذاری برای فیلم ها

.: از لینک زیر برای دانلود فیلم‌های ویژه اکران در روز تکریم مادران و همسران شهدا اقدام نمایید :.

دانلود فیلم‌ها

تقریباً همه فیلم‌های جشنواره مناسب اکران در اردوهای راهیان نور هستند، اما این فیلم‌ها از ادوار مختلف جشنواره، بیشتر مناسب حال و هوای این اردوها می باشد :

مخاطب دانش آموزی :
– نبرد خلیج فارس / پویانمایی / جشنواره سوم
– آن‌ها زنده اند / پویانمایی / جشنواره سوم
– شکار جاسوس / پویانمایی / جشنواره سوم
– مجموعه این ده مرد / نماهنگ / جشنواره چهارم
– بزرگمرد کوچک / سینمایی / جشنواره چهارم
– نبرد در نهر جاسم / پویانمایی / جشنواره ششم
– فرزندان آفتاب / پویانمایی / جشنواره ششم
– معجزه ای برای من / پویانمایی / جشنواره ششم

عمومی :
– شیر زنی به نام مادر جبهه ها / مستند / جشنواره سوم
– و دیگر هیچ نبود / داستانی / جشنواره سوم
– آب آتش آب / مستند / جشنواره سوم
– آخرین روزهای زمستان / مستند سینمایی / جشنواره چهارم
– نزدیکی‌های غروب / مستند / جشنواره پنجم
– ما سی نفر بودیم / مستند / جشنواره پنجم
– ننه سکینه / مستند / جشنواره پنجم
– ستاره های گمنام آسمانی / نماهنگ / جشنواره پنجم
– بابا حاجی / مستند / جشنواره ششم
– لبیک آبادی / مستند / جشنواره ششم
– آنا / مستند / جشنواره ششم
– خاله بتول / مستند / جشنواره ششم
– ماه و تماشا / نماهنگ / جشنواره ششم