تاریخ انتشار

2018-07-09

روز عفاف و حجاب +سال‌روز قیام گوهرشاد

روز عفاف و حجاب +سال‌روز قیام گوهرشاد
ارزش گذاری برای فیلم ها

به مناسبت روز عفاف و حجاب و سال‌روز قیام گوهرشاد علیه کشف حجاب رضاخانی، فیلم‌هایی از دوره‌های مختلف جشنواره برای اکران پیشنهاد می‌شود.
این آثار با موضوع کشف حجاب و قیام گوهرشاد، عفاف و حجاب وچند اثر در مورد قهرمان‌های زن محجبه می‌باشد

برای آشنایی با آثار عفاف و حجاب و دانلود آن‌ها به این صفحه مراجعه کنید.

و برای دانلود آثار مربوط با کشف حجاب رضاخانی و قیام گوهرشاد اینجا کلیک نمایید.

.
.
.