تاریخ انتشار

2017-06-10

فرزندان رمضان

بهونه‌ای به اسم «اکران‌های ماه رمضان» پیدا کردیم تا به یاد سخن پیرِ جماران به هم بگیم: «ما را از تحریم نترسانید، ما فرزندان رمضان هستیم»
فرزندان رمضان
ارزش گذاری برای فیلم ها

تحریم‌های فلج کننده!
عبارتی که بارها و بارها شنیدیم… اما چقدر این عبارت درسته؟ چقدر از مشکلات ما بخاطر این تحریم‌هاست؟ چقدرش بخاطر مدیریت نادرسته؟
اینجا فیلم‌هایی داریم، مثال‌هایی داریم از اینکه یه عده جوان ایرانی، با وجود همین تحریم ها، خواستن و شد! خواستن و تونستن کمبودها رو با وجود تحریم حل کنن…
الآن هم که ماه رمضانه، بهونه‌ای به اسم «اکران‌های ماه رمضان» پیدا کردیم تا به یاد سخن پیرِ جماران به هم بگیم: «ما را از تحریم نترسانید، ما فرزندان رمضان هستیم»

اگر پای کار هستید، بسم الله …