تاریخ انتشار

2018-06-21

قسمت‌هایی از مجموعه فرماندهان و سینمایی «چ» به مناسب سالروز شهادت دکتر چمران بر روی سایت قرار گرفت

قسمت‌هایی از مجموعه فرماندهان و سینمایی «چ» به مناسب سالروز شهادت دکتر چمران بر روی سایت قرار گرفت
ارزش گذاری برای فیلم ها

قسمت‌هایی از مجموعه فرماندهان و سینمایی «چ» به مناسب سالروز شهادت دکتر چمران بر روی سایت اکران‌مردمی قرار گرفت.

دانلود و اکران این فیلم‌ها کلیک کنید.