تاریخ انتشار

2017-05-14

ما می‌توانیم

۳ فیلم «آفراندن»، «چوب بستنی» و «وقتی گفتند نمی شود» روایت‌هایی هستند از همت ۳ جوان از مرکز،شمال و غرب کشور، که حرکت و تلاش را ترجیح داده اند به دل بستن بر حل مشکلات کشور در ۱۰۰ روز.
ما می‌توانیم
ارزش گذاری برای فیلم ها

در روزهایی که همه در پی یافتن بهترین فرد برای سپردن مسئولیت کارهای اجرایی کشور به او هستند، توجه دادن مردم به “ما می‌توانیم”، امید همراه با تلاش را به آن‌ها یادآوری می‌کند.
۳ فیلم «آفراندن»، «چوب بستنی» و «وقتی گفتند نمی شود» روایت‌هایی هستند از همت ۳ جوان از مرکز،شمال و غرب کشور، که حرکت و تلاش را ترجیح داده اند به دل بستن بر حل مشکلات کشور در ۱۰۰ روز.

این فیلم‌ها مسئولیت‌های “ما” را به ما یادآوری می‌کند.

برای دانلود و اکران این فیلم ها به این صفحه بروید.