تاریخ انتشار

2018-02-04

مجموعه پوستر ما می‌توانیم / دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی

مجموعه پوستر ما می‌توانیم / دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی
ارزش گذاری برای فیلم ها

مجموعه پوستر ما می توانیم / دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی

 

جهت دریافت می‌توانید بر روی لینک زیر استفاده نمایید:

http://ekran.ammardrive.ir/movaghat/ma-mitavanim.rar

نمونه‌ای از پوستر ها را در زیر مشاهده می‌کنیم: