تاریخ انتشار

2017-08-21

هفته مساجد

"هفته مساجد" فرصتی برای حضور و فعالیت‌ حداکثری نوجوانان و جوانان در خانه خدا
هفته مساجد
ارزش گذاری برای فیلم ها

“هفته مساجد” فرصتی برای حضور و فعالیت‌ حداکثری نوجوانان و جوانان در خانه خدا با اکران فیلم های جشنواره مردمی عمار

برای دانلود و نمایش این فیلم ها به این صفحه مراجعه کنید.

شکوفه های زمستان | کوچه مقدس | آنچه به این خانه رواست | فصل سیب | صف

با جماعت | ناصران عموراء | اسلام در برابر اسلام

آتش به اختیار | جمعه های کتاب