تاریخ انتشار

2017-12-30

واکنش جالب روستاییان بعد از دیدن یک فیلم/خدا لعنت کنه انگلیس و این انگلیسی‌ها را

خاطره کیامرزی، یکی از اکران کننده‌های جشنواره عمار گفت: اکران فیلم چیزی نیست که با یک یا دو بار انجام دادن آن بتوانیم تاثیرش را ببینیم. باید چند سال ادامه
واکنش جالب روستاییان بعد از دیدن یک فیلم/خدا لعنت کنه انگلیس و این انگلیسی‌ها را
ارزش گذاری برای فیلم ها