آذربایجان شرقی / تبریز / لکه ، اکسیژن
 • خاطرات اکران

  افراد حاضر از این فیلم ها استقبال خوبی به عمل آوردند و خواستار پخش چنین فیلم ها و مستند هایی شدند.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 15 نفر
  تاریخ اکران : 1395/12/21
  مکان اکران : آذربایجان‌شرقی - تبریز - مسجد پل سنگی

  اکران کننده: امین حسین زاده