بازخورد اکران فیلم معبر
 • خاطرات اکران

  سلام علیکم
  بعداز مدتی فیلم درمسجدپخش نشد
  نمازگزاران زیادی سوال داشتن چراپخش نمیکنید
  وقتی تبلیغات فیلم دیدن خیلی ها خوشحال شدن دوباره این حرکت به جریان افتاد.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 60 نفر
  تاریخ اکران : 1397/07/08
  مکان اکران : استان - شهر - مسجدجامع امام سجادعلیه السلام

  اکران کننده: