اصفهان – اصفهان – برای علی
 • خاطرات اکران

  اکران بسیار خوبی بود . در حین فیلم بینندگان با اشتیاق به فیلم نگاه می کردند . در پایان فیلم نیز مانند پایان بقیه اکران ها تشکر مردم بود که باعث خوشحال شدنمان می شد .

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 60 نفر
  تاریخ اکران : 1396/12/07
  مکان اکران : اصفهان - اصفهان - مسجد حضرت علی (ع)

  اکران کننده: محمدرضا روحانی