اصفهان – اصفهان – تک خوان
 • خاطرات اکران

  اول قرار بود در مسجد اکران داشته باشیم ولی به علت مشکلاتی اکران انجام نشد ... پس از آن سه نفر از بچه هایی که آنجا بودند را جمع کردیم و فیلم تک خوان را برایشان گذاشتیم . بچه ها از فیلم خوششان آمده بود و صدای خنده هایشان ناراحتی لغو اکران را از تنمان بیرون می کرد . در پایان فیلم نیز در مورد فیلم با هم صحبت میکردند که در صحبت هایشان رضایت از فیلم معلوم بود .

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 3 نفر
  تاریخ اکران : 1396/11/09
  مکان اکران : اصفهان - اصفهان - بسیج بلال

  اکران کننده: محمدرضا روحانی