اصفهان – اصفهان – قهرمان من
 • خاطرات اکران

  یکی از بهترین اکران های بنده که بازخورد خوبی داشت

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 120 نفر
  تاریخ اکران : 1396/07/21
  مکان اکران : اصفهان - اصفهان - جلسه ماهانه خانوادگی

  اکران کننده: محمدرضا روحانی