اصفهان / اصفهان / مادرانه
 • خاطرات اکران

  حضار از مستند پخش شده بسیار تحت تاثیر قرار گرفتند . مخصوصا قسمتی که مادر شهید برای آخرین دیدار با پیکر مطهر پسرش با آرامش و اطمینان با پسرش سخن میگفت.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 70 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/15
  مکان اکران : اصفهان - اصفهان - مجتمع فرهنگی ثامن الحجج

  اکران کننده: علیرضا حسینی