اصفهان / اصفهان / مادرانه
 • خاطرات اکران

  بسیاری از حضار با دیدن صحنه مادر در کنار پیکر مطهر شهید و نحوه برخورد مادر با شهادت پسر اشک از چشمانشان جاری شد .

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 70 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/15
  مکان اکران : اصفهان - اصفهان - مجتمع فرهنگی ثامن الحجج

  اکران کننده: محمدصالح کوچه مشکی