اصفهان / اصفهان / نبرد پنهان
 • خاطرات اکران

  مردم با اشتیاق کامل فیلم را تماشا کردند و بسیار پسندیدند.

 • ایده ها

  شما میتوانید تمام فیلم ها را بین اعضا پخش کنید تا بین مردم پخش کنند چون همه میخواهند که این فیلمها را داشته باشند.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 100 نفر
  تاریخ اکران : 1396/02/03
  مکان اکران : اصفهان - اصفهان - مسجد روستا

  اکران کننده: