اصفهان – اصفهان – چوب بستنی
 • خاطرات اکران

  اکران خوبی بود و با توجه به اینکه به درسمان مربوط بود ( درس کار آفرینی) فیلم هم برای دبیر و هم برای دانش آموزان جالب بود . دبیر نیز پس از پایان فیلم ، آن را تحویل گرفت تا در دیگر کلاس ها اکران کند .

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 10 نفر
  تاریخ اکران : 1396/10/06
  مکان اکران : اصفهان - اصفهان - هنرستان صرامی

  اکران کننده: محمدرضا روحانی