اصفهان / بهارستان / برخیزید ، دایو ، گروه سرود
 • خاطرات اکران

  فاقد خاطره اکران

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 20 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/19
  مکان اکران : اصفهان - بهارستان - پایگاه بسیج حضرت رسول(ص)

  اکران کننده: اصغر سعیدی مقدم