اصفهان / بهارستان / خانه ای کنار ابرها ، برخیزید ، بی خوابی
 • خاطرات اکران

  فاقد خاطره اکران

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 100 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/11
  مکان اکران : اصفهان - شهر - مسجد حضرت معصومه پایگاه نجمه

  اکران کننده: اصغر سعیدی مقدم