اصفهان / بهارستان/ روایت نصر ، فرشته های خاکی
 • خاطرات اکران

  -

 • ایده ها

  -

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 20 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/10
  مکان اکران : اصفهان - شهر - هیئت اتباع افغانی

  اکران کننده: اصغر سعیدی مقدم