اصفهان / تیران / ارغوان ، رویای گل ها
 • خاطرات اکران

  چون اولین بار اکران ما بود در پخش فیلم ضعف داشتیم که به خواست خدا برطرف شد

 • ایده ها

  سعی شود در دیسک های این فیلم ها حجم کمتری ذخیره شود

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 50 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/12
  مکان اکران : اصفهان - شهر - مسجد و حسیینیه الغدیر تیران

  اکران کننده: علی زارعی