البرز – کرج – بیشه، بختک، یکی بود یکی نبود
  • جزئیات اکران

    تعداد بینندگان : 64 نفر
    تاریخ اکران : 1396/10/02
    مکان اکران : البرز - کرج - دبستان طاها مارلیک

    اکران کننده: مجید امیری