اکران «خیرالنسا» در جایگاه نماز جمعه سبزوار
 • خاطرات اکران

  با توجه به تاخیر زیادی که بین اکران قبلی تا این اکران بود، در بین جمعیت شاهد افرادی با سن های مختلف بودیم که برای تماشای فیلم، حدود یک ساعت زودتر به جایگاه نماز جمعه امده بودند و از این حرکت راضی بودند. / عده ای هم این کار را بسیار مفید در جهت جذب جوانان و خانواده ها به نماز جمعه میدانستند و اکران کنندگان را به اکران هفتگی در نماز جمعه ترغیب میکردند.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 150 نفر
  تاریخ اکران : 1397/07/06
  مکان اکران : خراسان‌رضوی - سبزوار -

  اکران کننده: ابوالفضل افضلی