اکران درسالن جلسات
 • خاطرات اکران

  اکران برای خوداکران کننده هابود وآنها رابه پخش فیلم ترغیب کردیم

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 20 نفر
  تاریخ اکران : 1398/1/29
  مکان اکران : اصفهان - مبارکه - ناحیه مقاومت بسیج

  اکران کننده: نیما قربانی