اکران درمنزل شهید
 • خاطرات اکران

  برای این اکران خانواده شهید ازجشنواره عمار حمایت وبرای فیلمسازان هم یک جایزه گذاشتند

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 20 نفر
  تاریخ اکران : 1397/10/26
  مکان اکران : اصفهان - مبارکه - منزل شهیدسبزعلی

  اکران کننده: نیما قربانی