اکران درمنزل
 • خاطرات اکران

  خانواده شهید ازسنگرسازان بی سنگر بودند که خیلی ازفیلم خوششان امد

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 12 نفر
  تاریخ اکران : 1397/11/5
  مکان اکران : اصفهان - مبارکه - منزل شهیدعبدی

  اکران کننده: نیما قربانی