اکران در بیمارستان
 • خاطرات اکران

  این فیلم به یاری پاسدار محترم آقای سلیمان زاده در بیمارستان مسلمین شیراز برای حدود 100 نفر از پرسنل ، کادر و سرباز انجام شده است.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 100 نفر
  تاریخ اکران : 1397/05/16
  مکان اکران : فارس - شیراز - بیمارستان

  اکران کننده: محسن مسلمي