اکران در جلسه هیئت هفتگی
درحال بارگذاري فيلم...
 • خاطرات اکران

  اکران فیلم از تبار حبیب در جلسه هیئت هفتگی
  بحث جلسه هفتگی در مورد پیدا کردن دوست و راهنما و شناخت قهرمانان و الگو گیری از آنها بود که فیلم از تبار حبیب در پایان آن پخش شد و باعث شد بسیاری از پیام ها را که با کلام نمی توان گفت با تصویر ویک روایت شیرین بازگو نماید.
  البته یکی از ایراداتی که به این اثر وارد است نداشتن زیرنویس است که موجب میشد بیننده احساس کند تمام فیلم را درک نمی کند و نمی توانست با اثر ارتباط برقرار کند.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 15 نفر
  تاریخ اکران : 1397/05/16
  مکان اکران : قم - قم - منزل یکی از اهالی محل

  اکران کننده: محسن مسلمي