اکران در مدرسه ابتدایی
 • خاطرات اکران

  اکران به مناسبت دهه فجر در مدرسه ابتدایی زارعی انجام شده است
  در روز های 13 و 15 و 17 بهمن ماه

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 160 نفر
  تاریخ اکران : 1397/11/13
  مکان اکران : قم - قم - مدرسه ابتدایی شهید زارعی

  اکران کننده: محسن مسلمي