اکران دوم مسجد امام سجاد ع جمهوری
 • خاطرات اکران

  راضی بودن از فیلم ها. تأکید کردم که تک تک نظرات رو به سامانه پیامکی 30004550 ارسال کنند.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 25 نفر
  تاریخ اکران : 1396/11/11
  مکان اکران : تهران - تهران - مسجد امام سجاد ع واقع در تقاطع خ جمهوری و فخر رازی

  اکران کننده: مريم کاوسي فر