اکران سه فیلم کوتاه
 • خاطرات اکران

  اکران فیلم های کوتاه بدهی و پنج شنبه و مادر.
  تاثیر عمیق فیلم ها همراه با إلقاء حس از نکات جالب اکران بود

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 4 نفر
  تاریخ اکران : 1398/01/05
  مکان اکران : قم - قم - خانه

  اکران کننده: مصطفی هفتانی