اکران فیلم جشنواره
 • خاطرات اکران

  اولین اکران که در نوع خود بی نظیر و عالی بود و توانستیم فیلم علمک را نمایش دهیم

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 39 نفر
  تاریخ اکران : 1398/07/08
  مکان اکران : فارس - لامرد - حسینیه زینب کبری

  اکران کننده: محمدرضا قایدی