اکران فیلم جمعه گل در کوهنجان
 • خاطرات اکران

  اکران فیلم جمعه گل برای نوجوانان حاظر در طرح سنا کوهنجان

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 25 نفر
  تاریخ اکران : 1398/05/22
  مکان اکران : فارس - شیراز - مسجد حضرت ولیعصر کوهنجان

  اکران کننده: ابوالفضل ثابت کوهنجانی