اکران فیلم “خاک منتظر”
  • جزئیات اکران

    تعداد بینندگان : 30 نفر
    تاریخ اکران : 1396/09/04
    مکان اکران : اصفهان - مبارکه - مسجدحضرت سجاد

    اکران کننده: نیما قربانی