اکران فیلم “صف”
  • جزئیات اکران

    تعداد بینندگان : 80 نفر
    تاریخ اکران : 1396/12/26
    مکان اکران : اصفهان - مبارکه - مسجدامام سجاد(ع)

    اکران کننده: نیما قربانی