اکران فیلم “یتیم خانه ایران”
  • جزئیات اکران

    تعداد بینندگان : 40 نفر
    تاریخ اکران : 1396/06/14
    مکان اکران : اصفهان - مبارکه - حوزه بسیج امام سجاد

    اکران کننده: نیما قربانی