اکران فیلم
 • خاطرات اکران

  این اکران بیش ترازبقیه طول کشیداما مردم راضی بودند

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 50 نفر
  تاریخ اکران : 1397/09/04
  مکان اکران : اصفهان - مبارکه - مسجد امام سجاد

  اکران کننده: نیما قربانی